Politica de confidentialitate

Reguli si norme necesare respectarii noilor prevederi GDPR

Parlamentul European si Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – RGPD).

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.
Regulamentul (UE) 2016/679 impune un set unic de reguli în materia protectiei datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.
Regulamentul (UE) 2016/679 pune accent pe transparenta fata de persoana vizata si responsabilizarea operatorului de date fata de modul în care prelucreaza datele cu caracter personal.
Regulamentul (UE) 2016/679 stabileste o serie de garantii specifice pentru a proteja cât mai eficient viata privata a minorilor, în special în mediul on-line.
Regulamentul (UE) 2016/679 consolideaza drepturile garantate persoanelor vizate si introduce noi drepturi: dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la restrictionarea prelucrarii.
RGPD se aplica:
Prelucrarii datelor cu caracter personal în cadrul activitatilor derulate la sediul unui operator;
Prelucrarii datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate care se afla în Uniune de catre un operator prin oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent daca se solicita sau nu efectuarea unei plati de
catre persoana vizata;
Conform cerintelor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date,www.haine-echipamente.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati:
– numele si datele de contact ale operatorului, in cazul de fata, site-ului nostru www.haine-echipamente.ro desinut de SC VIC-SAFETY SRL, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in str.Bucurestii Noi, nr.15, bl.15, sc.A,
ap.22, sector 1, Bucuresti, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/4425/2017, cod unic de inregistrare fiscala 37309839;
– scopul in care sunt colectate sau prelucrate datele cu caracter personal, in cazul de fata, scopul colectarii datelor este de a va putea asigura suportul privind comenzile dumneavoastra:
– Datele pe care le colectam pentru procesarea si livrarea comenzii: adresa de e-mail, numarul de telefon (trebuie sa comunicam cu dumneavoastra despre comanda plasata), adresa de livrare, modalitatea de livrare, informatii despre
plata.
– Procesam adresa dumneavoastra de email in cazul in care ne transmiteti o
intrebare, o solicitare, sau alte mesaje legate de prelucrarea comenzii;
– Prin completarea formularului de inregistrare, utilizatorul declara ca isi da, in
mod expres si neechivoc, consimtamantul ca datele sale cu caracter personal
sa fie prelucrate si folosite in viitor de catre administratoriihaine-
echipamente.ro in urmatoarele scopuri:
o stabilirea contactului cu clientii pentru prelucrarea comenzilor;
o informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt
comunicate numai companiei de curierat desemnata pentru livrarea
bunurilor dumneavoastra;

Stocarea datelor:

Vom stoca informatiile dvs. atat timp cat ni se cere prin lege. Daca
nu exista nicio cerinta legala, le vom stoca doar atat timp cat este necesar pentru a
va putea oferi serviciile noastre. Pe baza unei solicitari trimise prin email la adresa
office@haine-echipamente.ro, ne puteti solicita anularea contului de utilizator si
stergerea datelor.
Asigurarea protectiei datelor: Operatorul pune in aplicare masuri tehnice si
organizatorice adecvate pentru a asigura ca in mod implicit, sunt prelucrate numai
date cu caracter personal care sunt necesare in scopul prelucrarii comenzii.

VIC – SAFETY face eforturi pentru a asigura securitatea si integritatea informatiilor personale prezentate, actualizeaza masurile de securitate in concordanta cu tehnologiile actuale.
In afara de aceasta angajatii nostri si furnizorii de servicii (in cazul de fata, furnizorii de curierat) legate de/asociate cu sistemele noastre de informatii sunt obligati sa respecte confidentialitatea oricaror informatii personale aflate in posesia noastra.
Sub nici o forma nu vindem datele dumneavoastra, nici individual, nici ca baza de date.

Conform Regulamentului nr. 679/2016, beneficiati de dreptul la rectificare, dreptul de „a fi uitat”, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi
supus unui proces individual automatizat, dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, sediulS.C. VIC-SAFETY S.R.L., str.Bucurestii Noi, nr.15, bl.15, sc.A, ap.22, sector 1, Bucuresti.
Intreaga legislatie GDPR inclusiv traducerile oficiale pot fi citite si descarcate de pe acest website http://www.dataprotection.ro/.